Fleksible og heldigitale læremidler i alle fag (Lanseres i 2019!)

• Strukturerte undervisningsopplegg i årshjul
• Engasjerende og intuitive læringsstier for eleven
• Adaptiv og tilpasset læring
• Oversiktlig rapportering på elevens læring og progresjon

Skolen fra Cappelen Damm gir stor fleksibilitet. Innhold og tjenester kan brukes til en heldigital undervisning eller i kombinasjon med andre læremidler. Lisensmodellen gir deg mulighet til å bruke og betale for det du trenger. [Les mer]- lenke inn til artikkel om (hele) Skolen
Muligens dette er for kjedelig? – men det er jo en start.

Artikkel om (hele) skolen:
Skolen fra Cappelen Damm gir stor fleksibilitet. Innhold og tjenester kan brukes til en heldigital undervisning eller i kombinasjon med andre læremidler. Lisensmodellen gir deg mulighet til å bruke og betale for det du trenger.

Innhold og tjenester:

  • Årshjulet gir lærer oversikt over alt innhold med undervisningsopplegg ned til den enkelte time
  • Tilordningsfunksjon for å styre elevens aktivitet samt gi rask tilgang til innhold
  • Engasjerende og intuitive læringsstier knyttet til kompetansemål
  • Adaptiv læring med øvebank som tilpasser seg etter elevens nivå
  • Varierte arbeidsmåter for refleksjon og dybdelæring
  • Tverrfaglige konsepter som Bom-TV, Nettvenn, Elevrådet og Hvordan funker det?
  • Bibliotek med bøker fra Norges største forlag
  • Statistikkverktøy med rapportering for både gruppe og enkeltelev

Årshjul – med oversikt over innhold

I Skolen fra Cappelen Damm er alt innholdet strukturert inn i årshjul for det enkelte fag og trinn. Årshjulet inneholder læringsforløp ned til den enkelte undervisningstime, med mulighet for egne tilpasninger. Det gir deg god oversikt, en målrettet undervisning og du sparer tid.

Tilordning av innhold = Sparing av tid

Som lærer kan du enkelt styre elevaktivitet og oppgaver ved å tildele innhold til en gruppe eller den enkelte elev. Det tildelte innholdet vil umiddelbart dukke opp på elevenes nettbrett/laptop og klassen kommer fort i gang. 

Engasjerende og intuitive læringsstier

I Skolen fra Cappelen Damm lager vi nyttige og spennende introduksjoner som gir en god inngang til nye temaer.

Vi lager undringsfilmer som skaper det beste utgangspunktet for læring: «dette vil vi finne ut av!»

[Konspirasjonsteorier]

Faktafilmer gir elevene god førforståelse og motivasjon til å lære.

[fugler]

Podcaster er engasjerende og gir et godt oppspill til gode diskusjoner i klassen

[elevrådet teaser]

Filmer og podcaster er en viktig del av læringsstiene der elevene jobber videre med lærestoffet. Navigasjonen i læringsstiene er intuitiv, og eleven har god oversikt over hvor de er i arbeidet og hvor mye de har igjen.

[Skjemdump med skuffen åpen?]

Adaptiv læring og tilpasning til den enkelte elev

En tydelig differensiering vil være gjennomgående i alt innholdet til Skolen fra Cappelen Damm. I kjernefagene, norsk, engelsk og matematikk, utvikler vi også en adaptiv øvebank. Her samarbeider vi med en av Norges fremste utviklere av adaptive systemer; Bouvet Norge.

Konsepter for tverrfaglig undervisning

Også til de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen vil du finne komplette undervisningsopplegg.