Uncategorized

Skolen fra Cappelen Damm

Skolen er for alle!

Med Skolen fra Cappelen Damm får læreren skreddersydde undervisningsopplegg og dermed mer tid til elevene. Elevene får en variert, engasjerende og tilpasset undervisning.Planlegging av undervisningen – alt innhold i skolen er lagt inn i årsplaner for det enkelte fag og trinn. Man har alltid god oversikt over hvor man er i forhold til læringsforløpet.
Tilpasning av undervisningen – Lærer kan styre elevenes aktivitet ved å tildele innhold. Slik kommer dere også fort i gang med undervisningen.
Gjennomføring av undervisningen – Innhold i årsplanene er strukturert inn i undervisningsopplegg ned til den enkelte undervisningsøkt.
Vurdering av undervisningen – Statistikkverktøyet i Skolen er alltid lett tilgjengelig. Her har du oversikt over all aktivitet på klasse- eller elevnivå.

Logg inn og prøv ut gratis sammen med elevene fra 14. mai!