Tilordning av innhold

Spar tid med tilordning

Å sette i gang en klasse med en digital aktivitet kan ta opp til 20 minutter. Med  tilordningsfunksjonen vår er dere i gang på med det samme.

I Skolen fra Cappelen Damm er alt innholdet strukturert i et årshjul for det enkelte fag og trinn. Årshjulet inneholder læringsforløp ned til den enkelte undervisningstime, med mulighet for egne tilpasninger. Det gir deg god oversikt, og godt grunnlag for en målrettet nivådifferensiert undervisning.

Som lærer har du til enhver tid et digitalt lærerrom med ulike typer verktøy tilgjengelig. Her kan du enkelt styre elevaktivitet og oppgaver ved å tildele innhold til en gruppe eller den enkelte elev. Det tildelte innholdet vil umiddelbart dukke opp på elevenes nettbrett/laptop og klassen kommer fort i gang.