Innhold og tjenester

Innhold og tjenester:

  • strukturert oversikt over innhold
  • lærerrom og lærerverktøy
  • engasjerende og intuitive læringsstier
  • elevproduksjon
  • adaptive øverom
  • tverrfaglige filmkonsepter som Bom-TV, Nettvenn, Elevrådet og Hvordan funker det?
  • stort bibliotek med skjønnlitteratur og faktabøker
  • statistikkverktøy med rapportering for både gruppe og enkeltelev

Statistikkverktøyet gir rapportering for både grupper og enkeltelever. Vi har lagt vekt på å lage et veldig visuelt og tydelig verktøy som du også kan bruke underveis i undervisningen. Siden all aktivitet er knyttet til læringsmål, vil du ha god oversikt over egen undervisning og progresjonen til elevene.