Innhold og tjenester

Innhold og tjenester:

  • Strukturert oversikt over innhold
  • Lærerrom og lærerverktøy
  • Engasjerende og intuitive læringsstier
  • Elevproduksjon
  • Adaptive øverom
  • Tverrfaglige filmkonsepter som Bom-TV, Nettvenn, Elevrådet og Hvordan funker det?
  • Stort bibliotek med skjønnlitteratur og faktabøker
  • Statistikkverktøy med rapportering for både gruppe og enkeltelev

Statistikkverktøyet gir rapportering for både grupper og enkeltelever. Vi har lagt vekt på å lage et veldig visuelt og tydelig verktøy som du også kan bruke både underveis i undervisningen. Siden all aktivitet er knyttet til læringsmål, vil du ha god oversikt over egen undervisning og progresjonen til elevene.