Adaptiv læring og tilpasning

En tydelig differensiering vil være gjennomgående i alt innholdet til Skolen fra Cappelen Damm. I kjernefagene, norsk, engelsk og matematikk, utvikler vi også en adaptiv øvebank. Her samarbeider vi med en av Norges fremste utviklere av adaptive systemer: Bouvet Norge.